Hírek

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása / EFOP-2.4.3-18

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: 2018. 04. 23.
Pályázhat: Konzorcium vezetőként:
311 - Költségvetési szervek
114 - Részvénytársaság
321 - Helyi önkormányzat
327 - Helyi önkormányzatok társulása
529 - Egyéb egyesület
569 - Egyéb alapítvány
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy Jelen felhívás keretében a nem állami szereplők támogatási kérelem benyújtása esetén a konzorciumi megvalósítás kötelező.
A konzorcium tagjai lehetnek:
114- Részvénytársaság

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány pályázati felhívása

Kiíró: Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány
Határidő: 2018. 05. 07.
Pályázhat: az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni

Adj Egy Ötöst! - Pályázat

Kiíró: Vira Max Kft
Határidő: 2018. 04. 15.
Pályázhat: bármilyen közös programmal, amin a diákok és egy (vagy több) fogyatékossággal élő ember vesz részt
-------------------------
A pályázat célja, hogy a felnövekvő generáció személyes találkozáson és élményeken keresztül ismerkedjen meg fogyatékossággal élő emberekkel.
Célunk, hogy a pályázó személyes élményét a pályázat keretei között megossza másokkal, mint jó példát, jó gyakorlatot. Az ideális programterv ötletes, alacsony költségvetésű, és mindkét fél számára kellemes időtöltést jelent.

Bővebben:

Munkahelymegőrző támogatás - átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében / ACS_MEGŐRZŐ

Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki
- a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19 / 2018-19-KMR

Kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő: 2018. 04. 30.
Pályázhat: - egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- szociális szövetkezet,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia-régiókban 2018-19 / 2018-19-KONV

Kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő: 2018. 03. 14.
Pályázhat: - egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- szociális szövetkezet,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,

Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2018-19 / 2018-19-DISZP

Kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő: 2018. 03. 14.
Pályázhat: - egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- szociális szövetkezet,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,

Nagycsaládos pályázók számára 2018. évben felhasználható üdülés

Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
Határidő: 2018. 03. 02.
Pályázhat: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, magánszemély, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2018. január 1-jén érvényes minimálbér összegét továbbá három vagy annál több gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után - a pályázat benyújtása napján - családi pótlékra jogosul(tak)
-------------------------

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. április 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra / 21881

Kiíró: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő: 2018. 02. 28.
Pályázhat: PÁLYÁZÓK KÖRE
- párt kivételével bármely jogi személy,
- egyéni cég,
- egyéni vállalkozó,
- önkormányzati társulás,

Hajléktalan emberek és segítőik számára a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatása

Kiíró: Van Esély Alapítvány
Határidő: 2018. 02. 28.
Pályázhat: olyan hajléktalan/megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható
-------------------------