Hírek

Nő az esély - foglalkoztatás / EFOP-1.1.3-17

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: - Központi költségvetési irányító szerv (GFO 311)
- Központi költségvetési szerv (GFO 312)
- Helyi önkormányzat (GFO 321) - (Főváros esetében fővárosi önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzatok)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- Országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351)
- Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 353)
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371)
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373) Jogi személyiségű non-profit szervezet:
- Az egyesület egyéb formái
1. Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személy
1. Bevett egyház (GFO 551)
2. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) 3. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO
555)
4. Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
- Alapítvány, jogi személyű intézménye és szervezeti egysége 1. Közalapítvány (GFO 561), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.
2. Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562), amennyiben oktatási/képzési feladatot lát el.
3. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563) 4. Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 1. Egyesülés (GFO 591) 2. Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.
- Szociális szövetkezet (GFO 121)
-------------------------
A munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítása

Bővebben:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1E88FB67B1E077EDC...