Legfrissebb hírek

A köznevelés támogató szerepének erősítése / EFOP-4.1.6-16

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: Állami és nem állami intézményfenntartók:
Központi költségvetési szerv - GFO 312
Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525 Egyéb egyesület - GFO 529 Bevett egyház - GFO 551 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO
555
Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559 Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563 Egyéb alapítvány - GFO 569 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - GFO 572
-------------------------

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása / GINOP-5.3.8-17

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: azok a támogatást igénylők, amelyek:
a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók9/intézmények10, vagy azok fenntartóik, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak